Bezpieczeństwo

1. Polityka bezpieczeństwa informacji

Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez naszą firmę zbierane są jedynie w celu  realizacji zleceń naszych Klientów. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)oraz zgodnie
z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 12 poz. 110 ze zm.)

Nasza Firma dokłada wszelkich starań, aby dane naszych Klientów były odpowiednio zabezpieczone na czas procesu realizacji zlecenia lub wykonania usługi.  Dbamy aby dane były bezpieczne, a  kontakt był poufny i anonimowy dla osób trzecich. W każdym momencie można się zwrócić o usunięcie lub modyfikację podanych danych.

Informujemy że specyficznym wyjątkiem są dane z uszkodzonych urządzeń (usługa odzyskiwania danych). Zastrzegamy, że nie jest możliwe odzyskanie danych ze wszystkich uszkodzonych nośników , jeśli jest możliwość odzyskania danych, są one zabezpieczane i przegrywane na nowy lub inny nośnik dostarczony lub zakupiony przez Klienta.

 

2. Polityka prywatności www.globaldetektyw.pl

Firma GLOBAL DETEKTYW przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.globaldetektyw.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

  • Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Firmy nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Firmy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które zakładki odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

  • Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

  • Antyspam

Na serwerach w domenie globaldetektyw.pl funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie w sposób zautomatyzowany i bez odczytywania korespondencji niezamawianej poczty, ale także – analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów, zwrotów i linków. Żadne zabezpieczenie nie zagwarantuje 100% skuteczności, stąd też wszelkie przykłady niezamawianej poczty prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej Stronie w zakładce kontakt.

  • Poczta (newsletter)

Globaldetektyw.pl nie rozsyła korespondencji seryjnej znanej jako „spam”.

Formularz kontaktowy powiązany jest z adresem poczty firmowej i wykorzystywany jedynie do przekierowywania zapytań od klienta.

  • Odnośniki do innych stron

Serwis globaldetektyw.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Po przejściu na inne strony, zalecamy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu  http:// globaldetektyw.pl

  • Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany obowiązującej polityki prywatności, a wprowadzone zostaną oraz modyfikacje do powyższego zapisu będą publikowane na naszej stronie.