Usługi detektywistyczne

Global Detektyw to agencja detektywistyczna, która wykonuje zlecenia zgodnie z Ustawą z dn. 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych.
Poza usługami detektywistycznymi opisanymi w ofercie, Klienci często zwracają się do nas z innymi problemami, w rozwiązaniu których może pomóc tylko profesjonalne biuro detektywistyczne.

Działamy w oparciu o Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (DZiK-I-6612-11/11/RD-6/2011/DŚ) oraz licencję detektywistyczną o numerze 0001343.

Wszystkie usługi detektywistyczne wykonywane są przez licencjonowanych prywatnych detektywów, którzy dbają o wysoką jakość świadczonych usług.
Przyjęcie zlecenia zawsze poprzedzone jest osobistą rozmową z detektywem, przedstawieniem strategii działania oraz podpisaniem umowy o świadczenie usług detektywistycznych.
Dzięki podpisaniu umowy nasz Klient ma zawsze pewność, że usługa detektywistyczna zostanie wykonana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Niektóre kwestie wymagające konsultacji prawnych na bieżąco są rozwiązywane dzięki pomocy Kancelarii Adwokackiej.
Z przeprowadzonych czynności przekazujemy końcowe sprawozdanie w postaci Raportu Detektywistycznego, który może zostać wykorzystany do użytku własnego Klienta, ale również może służyć jako materiał dowodowy m.in. w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Podczas wykonywania zleceń zawsze przestrzegamy aspektów etycznych i prawnych, nie wykonujemy usług niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Kontakt z objęty jest w pełni klauzulą tajemnicy służbowej z gwarancją zachowania anonimowości.

Zapraszamy do kontaktu.