Detektyw

Rozwód to bardzo nieprzyjemne doświadczenie, które jest powodem stresu dla każdej ze stron. Polega na rozwiązaniu przez sąd związku małżeńskiego na wniosek jednego małżonka lub oboje małżonków. Rozwód posiada dwa typy: z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku małżeństwo jest zakończane przez winę jednej ze stron. Ten typ rozwodu wiąże się z możliwością zasądzenia alimentów na korzyść poszkodowanej osoby od osoby, z której winy zostaje rozwiązane małżeństwo. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron, małżonkowie zrzekają się praw co do siebie nawzajem.

W większości sytuacji, kiedy jeden z małżonków wie lub podejrzewa, że zostaje zdradzony i nie chce już trwać w związku małżeńskim ze zdradzającym mężem czy żoną, może wnosić do sądu o rozwód z orzekaniem o winie. W tym momencie potrzebna okazuje się pomoc detektywa z Lublina, który dyskretnie zajmie się zebraniem informacji na temat spotkań i dowodów na zdradę. Profesjonalny prywatny detektyw z Lublina zajmie się ustaleniem tożsamości osób kochanka/kochanki i miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia. Wskaże również miejsce, gdzie dochodzi do spotkań i je odpowiednio udokumentuje. Dyskretnie zebrany materiał dowodowy będzie kluczowy w sprawach rozwodowych i pomoże udowodnić winę zdradzającego.

Detektyw z Lublina może także zająć się wykryciem kamuflowanego monitoringu oraz zamontowanych podsłuchów w mieszkaniu, biurze, telefonie, komputerze czy samochodzie. Jest także bardzo cennym wsparciem w przypadku poszukiwania osób. Specjalista pomaga ustalić miejsce zamieszkania bliskiej rodziny czy ustalić nieznanego do tej pory członka rodziny. Detektywowi z Lublina można zlecić również ustalenie miejsca, w którym został pochowany członek rodziny, a także przeprowadzenie wywiadu w celu ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej, tudzież ukrywającej się. Każdy prywatny detektyw pracujący w biurze detektywistycznym Global Detektyw (detektyw Lublin) dysponuje niezbędnymi certyfikatami, szkoleniami oraz specjalistycznym sprzętem.