Usługi dla firm

Bezpieczeństwo w biznesie

 • zabezpieczenie spotkań biznesowych (m.in. w zakresie wycieku poufnych informacji)
 • wykrywanie podsłuchów
 • działania z zakresu informatyki śledczej (m.in. odzyskiwanie baz danych)
 • bezpieczeństwo VIP
 • monitoring GPS
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym

Wywiad gospodarczy i handlowy

 • sprawdzenie wiarygodności dokumentów rejestrowych i innych
 • dostarczenie informacji na temat posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości)
 • dostarczenie informacji o działalności konkurencji
 • wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
 • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową

Propozycja dla Pracodawców
Zbieranie informacji na temat pracowników i kandydatów na pracowników, a także informacje o potencjalnych wspólnikach:

 • opinie w miejscu zamieszkania
 • opinie z obecnego miejsca pracy i od byłych pracodawców
 • informacje o dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej
 • sprawdzenie lojalności pracownika
 • weryfikacja innych danych na życzenie Zleceniodawcy

Ceny za poszczególne usługi będą ustalane indywidualnie.